İçeriğe geç

Hikayemiz

Kurucumuz Lerna Babikyan, 1997 yılından bu yana Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki okullarda, sanat atölyelerinde, sanatçı misafirlik programlarında farklı yaş gruplarına dans, doğaçlama, yaratıcılık gelişimi, koreografi üretimi, yaratıcı dans eğitmen eğitimi gibi başlıklarda eğitimler vermiştir. Bu süreçler boyunca katılımcıların dans ile kurdukları ilişki sonucu beden kullanım potansiyellerinin, ruhsal iyilik hallerinin, yaşamla ilişki kurma becerilerinin geliştiğini, devamında bu ilişkinin zenginleştiğini mutlulukla gözlemlemiştir. Böylece sosyal yaşamda dansı ve geleneksel bakış açısından dans eğitimini domine eden “yetenek gerekir, herkes yapamaz, her yerde dans edilmez, ayıp” vb gibi sınıfsal, sosyal, cinsiyetçi kalıpların ötesinde başka bir dansın ve eğitiminin mümkün olduğunu görmüştür.Uyguladığı çalışmaların faydalarını geniş kitlelere yaymak amacı ile 2015 yılında konu üzerine vermeye başladığı eğitmen eğitimlerini kurumsal alana taşıyarak 2019 yılında Mudita Dans’ı kurmuş; kendini dansla geliştirmek isteyen herkes için Dansla Öğren Atölyelerini hayata geçirmiştir. Bu yolda aynı hayalleri ve değerleri paylaşan yurtiçi ve yurtdışından eğitmenler ve sanatçılar ile birlikte düş&işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

Vizyonumuz

Dansa sosyal pedagojik bağlamdan yaklaşıyoruz. Bize göre herkes dans edebilir ve dans etmek ayrım olmaksızın herkesin hakkıdır. Bireyler dans aracılığı ile öğreniler, duygu ve düşüncelerini ifade ederler, sözsüz iletişim becerilerini, kendilerine özgü beden dillerini ve estetik ifadelerini geliştirirler. Bizim için dansın öncelediğimiz kazanımları mutluluk, huzur, güven, aidiyet duygusu ile birlikte yaratıcılık gelişimi, insana ve doğaya saygılı değerlerin kazanımdır, daha sonra teknik beceriler gelir. Bu doğrultuda dansın sahnede, sınıfta, işyerinde ya da evde yaşanması arasında bize göre hiçbir hiyerarşik fark ya da üstünlük yoktur. Kurumsal kimliğimizin temelini oluşturan mudita felsefesi ve yaratıcı dans metodunun ışığında herkesin, her yerde, her yaşta tam olduğu hali ile dansa başlayabileceğini ve devam edebileceğini savunuyoruz. Kısıtlayıcı kalıp, dogma ve ön koşullara uzak yaklaşımımız ile daha çok insana dansı ve faydalarını ulaştırmayı hedefliyoruz.

Yaratıcı dans, sosyal duygusal gelişime gerek cinsiyet eşitlikçi, pozitif beden algısı, gerekse grup etkileşimli çalışmaları ile katkıda bulunur, bedenimiz ve dolayısı ile benliğimiz ile kurduğumuz ilişkide sağlıklı ve sağlatıcı bir rol oynar. Devinimsel felsefi bir haldir, sürecinde hem düşünme hem de esinlenme deneyimlerini barındırır. Kimi zaman bedende depolanmış bireysel hafızaya dair bir bellek çalışmasına, kimi zaman da toplumsal hafızaya dair bir olaya ışık tutar. İnsan olmanın tüm hallerini kucaklayan dans sanatı içinde başarılı ve neşeli anlar kadar kırılganlıklarımıza, özlemlerimize, yaslarımıza, yeniden doğuşlarımıza da yer olduğuna inanıyoruz.

Amacımız, buluştuğumuz kişi, kurum ve topluluklara adalet duygusu temelinde, din, dil, ırk, cinsiyet eşitliği perspektifinden kapsayıcı, yaratıcı, cesaretlendirici bir çalışmayı, yaratıcı dans metodolojisi ve çağdaş dansın güncel deneysel tabanından beslenerek disiplinler arası perspektifte öz farkındalığı destekleyen bir denge içinde sunabilmektir. Bu yazı ortaklarımız tarafından desteklenmektedir Wigs

Değerlimizi doğrultusunda sizlerle en doğru zaman ve mekanda buluşmak üzere…
Mudita Dans ekibi adına,
Lerna Babikyan