İçeriğe geç

Derslerinde, öğrenme etkinliklerinde yaratıcı dans ve hareket kullanımı ile beden odaklı, yaparak yaşayarak öğrenme deneyimine yer vermek isteyen her branştan eğitmen, psikolog, sosyal çalışan, atölye yürütücüsü ve sanatçıya açık olan atölye, yaratıcı dans pedagojisi metodunun temellerini uygulamalı egzersizler ile katılımcılara kazandırmayı hedefler.

Çoklu zeka kuramına göre kinestetik zeka öğrenme yöntemlerinden birisidir ve deneyimsel öğrenme kinestetik zekaya sahip olanlar için en verimli öğrenme yöntemidir, yaratıcı dans odaklı egzersizleri kinestetik zeka ve deneyimsel öğrenme için en faydalı egzersizlerdir. Bu egzersizler eğitmenlerin öğrencilerinde öğrenme, sosyal duygusal gelişim, estetik ifade, beden farkındalığı, eleştirel düşünme, işbirliği, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini artırmalarını sağlar. 


İçeriğinde yaratıcı dans pedagojisinin 14 temel konusuna dair egzersizler uygulamalı olarak aktarılırken, dans tarihine giriş, insan gelişiminde ve öğrenmede hareketin önemi, beden farkındalığı egzersizleri, dans terapiye giriş ve farklı disiplinler ile yaratıcı dans pedagojisi temelinde öğrenme ve yaratıcılık gelişimi konuları olan atölyede katılımcılar ile eleştirel pedagoji perspektifinden yaratıcı dans pedagojisinin sınıf içi uygulamalarına dair analiz ve sentez sohbetleri de gerçekleşir Bu makale nitelikli ürünlerde ücretsiz gönderim sunmaktadır Face mask products, veya çevrimiçi satın alın ve bugün Tıbbi Departmandaki mağazadan teslim alın

Programı Kazanımları

  • Eğitmenler farklı yaş ve öğrenme gruplarına yönelik yeni egzersizler öğrenmiş olurlar
  • Eğitmenlerin öğretim araçları zenginleşir
  • Öğrencilerde yaratıcı dans uygulamaları ile güvenli ve pozitif bir beden oluşturmayı öğrenirler
  • Bütüncül eğitim yaklaşımı ile yaratıcı özgüveni destekleyen eğitim programları oluşturabilir
  • Yaratıcı dansın cinsiyet ötesi beden algısı ile toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen öğrenme ortamları yaratabilirler
  • Katılan eğitmenlerin bedenleri ile olan ilişkileri canlılık, neşe ve yaratıcılık kazanır, bu beden dili kullanımları, performans ve sunum becerilerini arttırır

Toplam 70 saat süren eğitim hibrit olarak gerçekleşmekte, online çalışmalar sonrasında Temmuz ayında yoğun bir haftalık bir kampı ile tamamlanmaktadır