İçeriğe geç

Yaratıcı Dans Pedagojisi

Bedenin aktif kullanımı ile her yaştan katılımcıya yaparak ve yaşayarak, deneyimsel öğrenme olanağını sunan yaratıcı dans pedagojisi, öğrencilere bedenle araştırma ve keşfetme olanağı sunarken, fiziksel gelişimi, soyut zekayı, sözsüz iletişimi, sosyal duygusal gelişimi, takım çalışmasını, yaratıcılığı, her bireye özgü, otantik beden dilini ve estetik dışavurumu ortaya çıkarıp güçlendirir, kavramsal öğrenme sağlayarak bilişsel gelişimi destekliyor.

Yaklaşan Atölyeler